szkolenia dla firm

Szkolenia BHP

2017-08-03 | Grażyna

frazy kluczowe: biznes, szkolenia bhp, szkolenia dla firm, szkolenia firmowe

(...) pracodawca, dla każdego przyjmowanego pracownika. Nie ważne czy to na umowie o pracę czy na umowie zleceniu. Nie ważne jest też okres czasu na jaki pracownik zostaje przyjęty, bo nawet jeżeli to są trzy dni, takie szkolenie musi odbyć. Przeprowadzić je może tylko specjalnie zatrudniony pracownik specjalizujący się w BHP. Częstotliwość i zakres takich szkoleń wynika w głównej mierze z zajmowanego przez pracownika stanowiska. Dla pracowników zajmujących stanowiska robotnicze (...)